Last Updated 2 years ago

W jaki sposób mogę umieścić hak z modułu w szablonie?

Aby umieścić zaczep w pliku tpl, podczas edycji haka w module wybierz opcję „wyświetl w: pliku tpl” w jego ustawieniach:

image

image

a następnie użyj następującego znacznika:
{hook h='PShowBlogGetHook' id_hook='1'}
gdzie w zmiennej id_hook jak wartość należy wpisać numer id zaczepu z modułu:

image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!