Frequently Asked Questions

W jaki sposób mogę nałożyć marżę/narzut cenowy na ceny w sklepie?
Last Updated 8 months ago

w tym celu:
1. przechodzimy do odpowiedniej zakładki w module:

image

image


2. klikamy w dodaj nową marżę:

image

3. następnie w formularzu wpisujemy nazwę dla naszej marży (nie jest ona nigdzie wyświetlana ale przydaje się aby wiedzieć co zostało dodane w tej marży np. jej wysokość można tam wpisać),
oraz wybieramy czy ma to być marża czy narzut cenowy:

image


marża to stosunek zysku ze sprzedaży do ceny sprzedaży, wyrażony w procentach, natomiast narzut to procent ceny jaki zostanie do niej dodany
4. w naszym wypadku wybieramy marżę, oraz ustawiamy że ma ona wynosić 25% i wybieramy że typ cen na który ma zostać nałożona i który ma pojawić się w sklepie to cena netto:

image


5. następnie możemy wybrać kategorie którym chcemy nałożyć marżę (na produkty z tych kategorii będzie ona nałożona), w naszym przypadku wybierzemy Sobie wszystkie kategorie ze sklepu klikając w odpowiedni przycisk:

image


6. możemy również dodać dodatkowy wyznacznik przypisywania marż do produktów zaznaczając producentów i/lub dostawców do których musi należeć dany produkt aby nałożyć na niego marżę:

image


7. poniżej możemy również włączyć lub wyłączyć opcję "Wszystkie wybrane opcje muszą się zgadzać.", gdy ta opcja jest włączona każdy produkt którego marża ma dotyczyć musi mieć co najmniej jedną z wybranych kategorii, jednego z wybranych dostawców, oraz jednego z wybranych producentów:

image


8. na końcu wybieramy grupę klientów dla której ta marża zostanie ustawiona dla cen produktów, to ustawienie jest o tyle istotne że różnym grupom klientów możemy chcieć nałożyć różnej wielkości marże:

image

image


9. w naszym wypadku wybieramy wszystkie grupy i klikamy na zapisz:

image

image

10. po pomyślnym zapisaniu zmian nasza marża będzie już aktywna dla wybranych produktów i grup klientów:

image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!