Last Updated 5 years ago

Czy jest mechanizm zwiększania automatycznego ceny jeśli wzrasta cena zakupu?

> Czy jest jakiś mechanizm zwiększania automatycznego ceny jeśli wzrasta cena zakupu? Np. mam minimalną marżę 25%. Jeśli wzrasta cena zakupu w sklepie, moduł podnosi nową cenę do marży minimalnej

Tak. Jeżeli podepną Państwo utworzone zadanie dla marży do CRON, to ceny będą zmieniane zgodnie z harmonogramem dla wszystkich produktów, w których ceny zakupu uległy zmianie. W module jest opcja, aby tylko dla tych, w których cena się zmieniła, aktualizować ceny w sklepie.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!

Kliknij by skopiować