Last Updated 2 years ago

Dodawanie haków z banerami w module "Ap PageBuilder".

W celu dodania haka z banerami np. na stronie produktu należy:
1. przejść do odpowiedniej zakładki z modułu "Ap PageBuilder":

image

2. przejść do edycji aktualnie używanego szablonu ze stroną produktu:

image

3. dodać nową kolumnę (ten krok można pominąć jeżeli hak chcemy dodać do istniejącej kolumny):

image

image

4. z dołu strony przeciągnąć element do wpisywania kodu tpl do odpowiedniej kolumny:

image

image

5. wpisać w tym elemencie hak z moduły pshowadverts:

image

6. zapisać zmiany:

image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!

Kliknij by skopiować