Last Updated 3 months ago

Tags with the same names

Powiedzmy, że chcesz eksportować cechy dla Google Merchant Center, które wymaga takiej struktury:
image

Próbując skonfigurować taki eksport, możemy napotkać problem - taki wynikowy XML:
image

W celu rozbicia tego na osobne tagi g:product_detail, należy:
1. Dodać puste pole g:product_detail
2. Dodać pole g:product_detail[1]/g:section_name
3. Dodać pole g:product_detail[1]/g:attribute_name
4. Dodać pole g:product_detail[1]/g:attribute_value
5. Dodać puste pole g:product_detail
6. Dodać pole g:product_detail[2]/g:section_name
7. Dodać pole g:product_detail[2]/g:attribute_name
8. Dodać pole g:product_detail[2]/g:attribute_value
... i tak dalej, zwiększając liczbę w nawiasie kwadratowym.
W każdym polu wyłączone łączenie takich samych ścieżek.

image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!

Kliknij by skopiować