Last Updated 2 years ago

Instalacja i użytkowanie modułu RODO / GDPR

Instalacja

Po instalacji modułu w Twoim sklepie PrestaShop należy manualnie dodać kilka linijek kodu (hooki) w miejscach, w których będą mogły pojawiać się utworzone w module zgody i informacje.
W module znajdziesz instrukcję, w jakich miejscach, jaki kod należy wkleić, aby swobodnie wyświetlać tam zgody:

 • Wpięcie kodu w procesie rejestracji nowego konta
 • Wpięcie kodu w procesie zakupowym
 • Wpięcie kodu pod formularzem kontaktowym
 • Wpięcie kodu dla newslettera

UWAGA

Moduł korzysta z struktury elementów standardowego szablonu PrestaShop. W przypadku dedykowanych szablonów PrestaShop oraz koszyków OPC należy zmodyfikować plik
/views/js/main.js
w celu zdefiniowania elementów odpowiedzialnych za akcje związane z rejestracją i koszykiem zakupowym:

#plik: /views/js/main.js

/**
 * @type {String}
 * Lista wszystkich elementów (buttonów) przed którymi ma się pojawić weryfikacja warunków (po przecinku)
 */
var listCSSButton = '#order-confirm-button button,#order-confirm-button, .cart_navigation input[type=submit],#submitAccount,.register-form .form-control-submit,.cart_navigation button,#payment-confirmation button';
/**
 * @type {Array}
 * Lista wszystkich elementów (warunków) oraz przypisanych (buttonów) przed którymi ma się pojawić weryfikacja warunków 
 */

var listConditionAndButtonCSS = [
//[warunek, button]
  ['.account_creation .requiredch', '#submitAccount'],
  ['.register-form .requiredch', '.register-form .form-control-submit'],
  ['#order .requiredch', '.cart_navigation button'],
  ['#order .requiredch', '.cart_navigation input[type=submit]'],
  ['#checkout .requiredch', '#payment-confirmation button'],
  ['#carrier_area .requiredch', '.cart_navigation input[type=submit]'],
  ['#order-opc .requiredch', '#order-confirm-button']
];


Funkcjonalność modułu PShowConditions

Moduł PShowConditions pozwala na definiowanie warunków i regulaminów do akceptacji przez klienta.

Panel administora

 • Definiowanie regulaminów w wielu językach
 • Określenie konieczności akceptacji przez klienta
 • Definiowanie sposobu i pozycji wyświetlania (POPUP na każdej stronie, Koszyk, Rejestracja)
 • Lista regulaminów i warunków zakceptowanych i niezaakceptowanych przez użytkowników niezarejestrowanych (po IP), oraz klientów zarejestrowanych (imię i nazwisko)

Strona frontowa i panel klienta

 • Wyświetlanie regulaminów i warunków w formie POPUP na każdej stronie, aż do momentu akceptacji
 • Wyświetlanie wszystkich regulaminów i warunków zaakceptowanych i niezaakceptowanych w panelu klienta

Warunki POPUP

Wszystkie wejścia na stronę wymagają akceptacji bądź odrzucenia regulaminów/warunków w przypadku gdy regulamin/warunek nie jest wymagany, oraz akceptacji wszystkich warunków które zostały oznaczone jako wymagane. W przypadku braku akceptacji okno POPUP będzie wyświetlało się na każdej stronie.

Warunki CHECKBOX

Warunki dot. rejestracji i procesu zakupowego:
Warunki wyświetlane będą za każdym razem w procesie rejestracji oraz zakupu.

UWAGA
Regulaminy/warunki zaakceptowane lub odrzucone są zapisane na stałe, edycja warunków przez administratora w Panelu administracyjnym nie wpływa na zmianę treści regulaminów/warunków, które zostały przez użytkowników zaakceptowane lub odrzucone.

Tworzenie nowego warunku, objaśnienie pól


 • Nazwa - Nazwa regulaminu widoczna tylko dla administratora
 • Aktywny - Wyświetlanie regulaminu/warunku
 • Wymagana akceptacja - Blokada możliwości przejscia do następnego kroku bez zaakceptowania regulaminów/warunków
 • Pozycja - miejsce wyświetlania regulaminów/warunków
  a) POPUP - Regulamin/warunek będzie widoczny na każdej stronie w formie wyskakującego okienka,
  b) Rejestracja - Regulamin będzie widoczny podczas rejestracji
  c) Koszyk - Regulamin będzie widoczny w momencie składania zamówienia
 • Treść warunku - pole do dodania treści warunku dla wersji językowych widziane przez klienta


Please Wait!

Please wait... it will take a second!

Kliknij by skopiować