Last Updated a year ago

Marża / narzut cenowy - zmiana cen w bazie danych

Moduł PriceMaster pozwala na automatyczne oraz jednorazowe nakładanie marży oraz narzutu na ceny produktów w Twoim sklepie. Dodania marży/narzutu, czyli zmianę ceny sprzedaży można wykonać na cenach w bazie danych lub na cenach wyświetlanych w sklepie internetowym, bez naruszania cen w bazie danych.

  • Zmiana cen w bazie danych jest widoczna na froncie sklepu oraz dla integracji, które korzystają z bazy danych, np. Allegro, Ceneo, eksport XML, itp.
  • Zmiana cen tylko na froncie sklepu nie narusza cen w bazie danych. Ceny zmienione tylko na froncie korzystają z cen w bazie danych - moduł pobiera cenę z bazy danych, przelicza ją w locie i wyświetla na froncie sklepu..

W tym wpisie omówimy zmianę cen na froncie sklepu, bez naruszania cen w bazie danych.


1. Przechodzimy do odpowiedniej zakładki w module:


image

image


2. Klikamy w dodaj nową konfigurację:


image


3. Następnie wpisujemy nazwę mówiącą, co robi dana aktualizacja cen oraz dodatkowo zaznaczamy co ta aktualizacja ma robić, w tym wypadku zmienić ceny produktów:


image


4. Następnie wybieramy jakie ceny mają zostać zmienione oraz jaka cena ma być ceną bazową dla obliczeń

Jest to przydatne np. w momencie kiedy chcemy nałożyć marżę na ceny hurtowe (ceny po których kupiliśmy towar od hurtowni), w naszym wypadku wybierzemy Sobie ceny hurtowe i to one zostaną zapisane wraz z narzutem jako nowe ceny netto produktów:

image


5. Następnie mamy możliwość ustawienia zaokrąglenia dla ceny z dodanym już narzutem:


image


6. Pomijamy ten krok i przechodzimy dalej ustawiając że zwiększamy ceny o 25%:


image


7. Następnie możemy wybrać kategorie którym chcemy zmienić ceny

W naszym przypadku wybierzemy Sobie wszystkie kategorie ze sklepu klikając w odpowiedni przycisk:

image


8. Następnie możemy wybrać dodatkowe wyznaczniki dla produktów zaznaczając producentów i/lub dostawców do których muszą być one przypisane aby ceny zostały im zmienione

Można również włączyć lub wyłączyć opcję aby zmieniać ceny tylko aktywnym produktom (tym które są wyświetlane w sklepie):

image


9. Ostatnia opcja czyli "Zaktualizuj oryginalne ceny" służy do zabezpieczenia produktów przed ciągłą zmianą cen

Jest to przydatne np. gdy umieścimy tą konfigurację w cron, gdy jest włączona to ceny będą zmieniane zawsze gdy uruchomimy ten skrypt, natomiast gdy jest wyłączona to ceny dla każdego produktu zostaną zmienione tylko raz:

image


10. My wyłączamy tą funkcję i zapisujemy zmiany:image11. Po poprawnym zapisie konfiguracji możemy ją uruchomić klikając poniższą opcję przy danej konfiguracji:


image


12. Możemy dodać ją zmianę cen do CRON, aby aktualizować ceny automatycznie

Link do CRON dla wybranej konfiguracji możemy uzyskać klikając poniższą opcję:

image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!

Kliknij by skopiować