Last Updated 3 years ago

Ceny nie ulegają zmianie po uruchomieniu opcji zmiany cen. W logach widnieje informacja o pomijaniu produktów. W jaki sposób zmienić ceny ?

Jeżeli w logach znajduje się poniższa informacja:

image
oznacza to że ceny danych produktów były już zmieniane przez moduł. Aby zmienić ceny ponownie, należy włączyć poniższą funkcję:

image
prosimy pamiętać że takie ustawienie powoduje iż za każdym razem po uruchomieniu zmiany cen aktualna cena zostaje zapisana jako oryginalna i zostaje zmieniona. Czyli np. jeżeli zmiana powoduje dodanie 10zł do cen produktów to po każdym kolejnym uruchomieniu ceny będą rosnąć o kolejne 10zł.
Jeżeli chcemy uniknąć sytuacji w której ceny rosną w nieskończoność to warto w konfiguracji zmieniać ceny używając jako ceny bazowej cen hurtowych:

image
ceny hurtowe rzadko ulegają zmianie. Tylko cena z pola wyboru o nazwie "Cena" ulegnie zmianie. Cena bazowa jest to cena która będzie użyta do zmian cen czyli np. wybieramy cenę hurtową jako bazową, oraz cenę netto jako tą zmienianą i podnosimy ceny o +10zł, wtedy nowa cena netto to:
cena hurtowa + 10zł
Jeżeli ceny hurtowe nie są uzupełnione w produktach to możemy je uzupełnić automatycznie podmieniając WSZYSTKIE ceny hurtowe w sklepie ceną z pola "price" w bazie danych. Opisana funkcja jest dostępna w ustawieniach modułu:

image

image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!

Kliknij by skopiować