Frequently Asked Questions

Czym różni się marża od narzutu?
Last Updated 8 months ago

Marża - jest to stosunek zysku ze sprzedaży do ceny sprzedaży, wyrażony w procentach.
Dla produktu który kosztuje 150zł marżę 25% dodaje się według wzoru:
(150*100)/(100-25)=15000/75=200zł

Narzut - jest to stosunek zysku ze sprzedaży do ceny zakupu, wyrażonym również w procentach.
Dla produktu który kosztuje 150zł narzut 25% dodaje się według wzoru:
150*1.25=187.50zł

Please Wait!

Please wait... it will take a second!