Last Updated 4 years ago

Czy są tworzone logi zmian cen wykonywane przez moduł?

> Czy są tworzone logi zmian cen wykonywane przez moduł?

Tak, logi procesu zmiany cen w sklepie są zapisywane do logów. Logi można przeglądać w każdej chwili oraz w trakcie pracy modułu. Ponad to tworzony jest backup cen do XML. Backup można w każdej chwili przywrócić.

Przykładowa zawartość logów:
2019-11-05 20:16:40 => preparing to prices changes
2019-11-05 20:16:40 => the product with id 1 has been skipped
2019-11-05 20:16:40 => the product with id 3 has been skipped
2019-11-05 20:16:40 => the product with id 4 has been skipped
2019-11-05 20:16:40 => the product with id 5 has been skipped
2019-11-05 20:16:40 => the product with id 6 has been skipped
2019-11-05 20:18:24 => preparing to prices changes
2019-11-05 20:18:24 => Old price for product with id 1 => 269.5053
2019-11-05 20:18:24 => New price for product with id 1 => 237.164664
2019-11-05 20:18:25 => the price of the product with id 1 has changed
2019-11-05 20:18:25 => Old price for product with id 3 => 242.0025
2019-11-05 20:18:25 => New price for product with id 3 => 212.962200
2019-11-05 20:18:25 => the price of the product with id 3 has changed
2019-11-05 20:18:25 => Old price for product with id 4 => 252.0024
2019-11-05 20:18:25 => New price for product with id 4 => 221.762112
2019-11-05 20:18:25 => the price of the product with id 4 has changed
2019-11-05 20:18:25 => Old price for product with id 5 => 2311.5021
2019-11-05 20:18:25 => New price for product with id 5 => 2034.121848
2019-11-05 20:18:25 => the price of the product with id 5 has changed
2019-11-05 20:18:25 => Old price for product with id 6 => 2311.5021
2019-11-05 20:18:25 => New price for product with id 6 => 2034.121848
2019-11-05 20:18:25 => the price of the product with id 6 has changed

Please Wait!

Please wait... it will take a second!