Last Updated 4 months ago

Wybór osobnego przewoźnika dla każdego magazynu osobno podczas składania zamówienia.

W celu wybrania osobnego przewoźnika dla każdego magazynu osobno podczas składania zamówienia należy włączyć poniższą funkcję w ustawieniach modułu:

image

następnie podczas składania zamówienia mamy możliwość wybrania przewoźnika dla każdego z magazynów z których pochodzą zamawiane produkty:

image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!