Last Updated 4 years ago

Instrukcja obsługi programu lojalnościowego

Zakładki modułu:

1. Ustawienia

image

  • W tym miejscu można ustalić globalny współczynnik wymiany. Wartość produktów zostanie przez niego przemnożona i w ten sposób uzyska się liczbę punktów lojalnościowych. Przy współczynniku 0,5 i wartości produktu 10 zł, zostanie naliczonych 5 punktów lojalnościowych.
  • Moduł pozwala ustalić, czy punkty będą naliczane od kwot brutto – czy netto (tryb naliczania). Zgodnie z przywołanym przykładem i trybem naliczania netto zostaną naliczone 4 punkty lojalnościowe (0,5 x 8,13 zł).
  • Wartość punktu oznacza na ile złotych (w kodzie rabatowym) można wymienić jeden punkt lojalnościowy.
  • Oprócz wymiany punktów na konkretne produkty moduł pozwala też generować ogólne kody rabatowe.
  • Każda transakcja naliczania punktów lojalnościowych po zamówieniu musi zostać zatwierdzona. Do tego momentu punkty są zamrożone i klient nie może ich wykorzystać.
  • Moduł zawiera funkcję automatycznego zatwierdzania za pomocą statusów zamówień. W głównej konfiguracji można ustalić dla jakich statusów punkty oczekujące zostaną zatwierdzone w momencie jego [statusu] nadania.
Opis pozwala ustalić treść wyświetlaną klientowi w zakładce Moje konto > Punkty lojalnościowe.

2. Punkty

Zakładka zawiera podsumowanie wszystkich naliczonych punktów lojalnościowych. Z poziomu listy można zatwierdzić zamrożone punkty lub je usunąć. Przycisk „Nierozliczone/Rozliczone” to pozostałość po wcześniejszej wersji modułu i od wersji 1.15 nie jest już wykorzystywany – został zachowany w ramach utrzymania kompatybilności wstecznej.

3. Reguły

image


image

Moduł pozwala zróżnicować współczynnik naliczania punktów lojalnościowych według konkretnych kategorii i producentów. W tym celu należy utworzyć regułę naliczania. Jeśli produkt wpisuje się w kilka reguł, zostanie wybrana ta najkorzystniejsza dla klienta.

4. Giełda produktów - Administracja

image

Moduł pozwala stworzyć specjalną zakładkę w sklepie z produktami, które można wymienić za
punkty lojalnościowe. W konfiguracji modułu należy wybrać konkretny produkt i atrybut oraz
podać jego wartość w punktach.


5. Moduł od strony klienta

image

W szczegółach konta klienta znajduje się zakładka Punkty lojalnościowe. W tym miejscu można
sprawdzić stan swojego konta, historię naliczonych punktów oraz wymian a także obejrzeć
produkty z Giełdy.

Po wybraniu produktu z giełdy i zatwierdzeniu transakcji klient zostaje przeniesiony do koszy,
gdzie dodany jest produkt oraz naliczony rabat. Zakupy można kontynuować, lub wybrać kolejny
produkt z giełdy.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!

Kliknij by skopiować