Last Updated 5 years ago

Popup na stronie nie chce się wyświetlać. W jaki sposób wyświetlić popup na stronie ?

Jeżeli zamiast obrazka w popup wyświetla się następujący komunikat:

image
oznacza to najczęściej że obrazek dodany do bannera nie został włączony, należy:
1. przejść do edycji popupu i zakładki drugiej:

image

image
2. kliknąć na wybrane zdjęcie i włączyć jego wyświetlanie, a następnie zapisać zmiany:

image

image

image
3. popup powinien prawidłowo się wyświetlić:

image
Jeżeli nie pojawia się komunikat o błędzie (popup wcale się nie wyświetla na stronie), należy:
1. wejść w jego edycję i sprawdzić czy daty włączenia i/lub wyłączenia są prawidłowe (o ile zostały jakieś podane jeżeli nie to proszę pominąć ich sprawdzanie):

image

image

proszę zwrócić uwagę iż pierwsza data jest datą wyłączenia a druga włączenia reklamy
2. proszę sprawdzić czy wybrany hak w zakładce trzeciej istnieje na stronie oraz że baner jest włączony dla strony na której chcemy go wyświetlić i że jest włączony dla odpowiedniej wersji językowej strony:

image


image


image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!

Kliknij by skopiować