Last Updated 2 years ago

Czy można wyłączyć rozmazywanie grafik podczas wczytywania?

Moduł wyświetla rozmazaną grafikę dopóki nie zostanie załadowany obraz właściwy (jpg/png lub webp jeśli uda się przekonwertować). Jest to zrobione m.in. w celu minimalizacji Cumulative Layout Shift.

Jeśli nie chcesz wyświetlać rozmazanej grafiki, możesz z tego zrezygnować w łatwy sposób.
Wystarczy, że utworzysz pusty plik na serwerze twojego sklepu w tym miejscu:
/themes/{nazwa-twojego-szablonu}/modules/pshowlazyimg/views/css/lazyload.css
(może być konieczne wyczyszczenie pamięci podręcznej przez panel administracyjny sklepu).

Please Wait!

Please wait... it will take a second!

Kliknij by skopiować