Last Updated a year ago

Czy mogę indeksować ceny dla wybranego dnia?

Niestety, automatyczne indeksowanie działa tylko dla bieżącego dnia. Możesz jednak ręcznie wprowadzić historię cen w zakładce modułu na stronie edycji produktu.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!

Kliknij by skopiować