Last Updated 2 years ago

Moduł nie wyświetla się w sklepie z szablonem ELEMENTOR

Za widoki modułów odpowiadają Hooki:
{hook h='displayHomeExtraDescriptionTop'} -na stronie głównej i stronie kategorii
{hook h='displayHomeExtraDescriptionBottom'} - na stronie głównej i stronie kategorii
{hook h='displayHome'} - na stronie głównej

Hooki dodajemy przez moduł elementora o nazwie Shortcode


Please Wait!

Please wait... it will take a second!

Kliknij by skopiować