Frequently Asked Questions

Jaka jest struktura bazy danych dla magazynów?
Last Updated about a month ago

Struktura bazy danych magazynów w ps 1.7 (najważniejsze tabelki):

1. ps_warehouse - dane magazynów, poniżej lista ważniejszych wartości z tej tabelki:

- id_warehouse - id magazynu
- id_currency - id waluty z tabelki ps_currency
- id_address - id adresu z tabelki ps_address
- id_employee - id zarządzającego magazynem z tabelki ps_employee
- reference - kod/numer magazynu
- name - nazwa magazynu

2. ps_warehouse_product_location - przypisania produktów do magazynów, poniżej lista ważniejszych wartości z tej tabelki:


- id_product - id productu z tabelki ps_product
- id_product_attribute - id kombinacji productu z tabelki ps_product_attribute
- id_warehouse - id magazynu z tabelki ps_warehouse

3. ps_stock - stany magazynowe w magazynach, poniżej lista ważniejszych wartości z tej tabelki:

- id_warehouse - id magazynu z tabelki ps_warehouse
- id_product - id productu z tabelki ps_product
- id_product_attribute - id kombinacji productu z tabelki ps_product_attribute
- physical_quantity - fizyczna ilość w magazynie
- usable_quantity - ilość jaką można zamówić z danego magazynu

Please Wait!

Please wait... it will take a second!