Last Updated 3 years ago

Po dodaniu wpisu nie wyświetla się on na stronie bloga. W jaki sposób mogę go wyświetlić ?

Najczęstszym powodem nie wyświetlania się wpisu jest jego błędna konfiguracji. Proszę upewnić się że:
1. wpis jest włączony:

image
jeżeli jest wyłączony to należy go włączyć, można to zrobić z poziomu listy wpisów klikając na czerwony "x":

image
lub w edycji wpisu włączając odpowiednią opcję na dole zakładki "Edytuj wpis":

image

image
2. następnie proszę sprawdzić również na dole zakładki "Edytuj wpis" czy jest on przypisany do przynajmniej jednej kategorii:

image
3. należy również sprawdzić czy wpis jest włączony dla danej wersji językowej sklepu, w tym celu proszę przejść w edycji wpisu do zakładki "Powiązania":

image
a następnie na dole ustawień w tej zakładce zaznaczyć języki dla których wpis ma się wyświetlać:

image



Please Wait!

Please wait... it will take a second!