Last Updated 4 months ago

7-dniowa wersja demonstracyjna TRIAL

Przed instalacją zapoznaj się z wymaganiami modułów: https://helpdesk.prestashow.pl/kb/faq.php?id=73
oraz z informacjami nt. plików override: https://helpdesk.prestashow.pl/kb/faq.php?id=5

Jeśli Twój sklep i serwer spełniają wymagania unikniesz problemów z instalacją modułu w Twoim sklepie.
Zalecamy przeprowadzić instalację modułu w środowisku testowym.

Skrót informacji:

  • Wersję trial - 7 dni darmowego użytkowania
  • Przejdź na pełną wersję bez odinstalowywania modułu w ciągu 7 dni
  • Usuń katalog modułu z serwera po wygaśnięciu wersji trial, w przeciwnym wypadku wygasły kod moduły może generować błędy w Twoim sklepie.


Wersja Trial - 7 dni darmowego użytkowania

Od chwili pobrania wersji trial, moduł jest aktywny przez 7 dni. W tym czasie możesz przejść na pełną wersję modułu bez konieczności odinstalowania. Po 7 dniach moduł się automatycznie wyłączy.

Wygasły moduł w wersji trial należy odinstalować i usunąć katalog modułu z serwera. W przeciwnym wypadku, wygasły kod modułu może generować błędy w sklepie.

Kolejny 7-dniowy trial tego samego modułu, dla tej samej domeny będziesz mógł wygenerować po upływie 14 dni.

Przejdź na pełną wersję bez odinstalowywania modułu

W ciągu 10 dni od pobrania modułu, czyli przez 3 dni po automatycznym wyłączeniu modułu, będziesz mógł przejść modułem na pełną wersję.

W tym celu należy:

  1. Zakupić moduł w sklepie prestashow.com.
  2. W Moim Koncie przypisać moduł do domeny, na której używasz moduł w wersji trial.
  3. Odczekać 15 minut.
  4. W konfiguracji modułu, w Twoim sklepie, powinieneś zobaczyć informację o najnowszej wersji modułu (np. "Twoja wersja modułu: 1.33.0 Najnowsza wersja modułu: 1.33.0") - to oznacza, że aktualizacja do pełnej wersji modułu jest już dostępna.
  5. Kliknij 'Wymuś aktualizację'.
  6. Po pomyślnej aktualizacji, może zajść konieczność ponownego włączenia modułu w panelu administracyjnym.
Jeśli Twój trial wygasł (minęło 10 dni od jego pobrania), możesz kupić moduł na prestashow.com, jednak niezbędne będzie usunięcie i zainstalowanie modułu na nowo.

Usuń katalog modułu z serwera po wygaśnięciu wersji trial

Usunięcie katalogu modułu z serwera sklepu, po wygaśnięciu modułu w wersji trial jest obowiązkowe.

Po upływie 10 dni licencja modułu trial wygaśnie. Po wejściu w Back Office > Moduły możesz zacząć otrzymywać błąd Fatal Error jak na poniższych screenach. Błąd ten jest efektem wygaśnięcia kodu modułu = kod staje się nieczytelny dla serwera, przez co serwer generuje błąd.

Usunięcie katalogu z modułem rozwiązuje ten problem.

image


image


Please Wait!

Please wait... it will take a second!