Frequently Asked Questions

Najczęstszy problem w trakcie instalacji modułu - override (nadpisania)
Last Updated 24 days ago

Problem: Nie można zainstalować nakładki: Metoda ... w klasie ... została już nadpisana.


Powyższy komunikat informuje, że nastąpił konflik plików Override. Moduł, który próbujemy zainstalować chce nadpisać kawałek kodu, który jest już nadpisany przez inny moduł lub został nadpisany ręcznie.

Rozwiązanie problemu

Do przedstawienia rozwiązania użyję przykładowego komunikatu (zwróć uwagę na użyte kolory):

Nie można zainstalować nakładki: Metoda __construct w klasie Order została już nadpisana.

 1. Zalecam włączenie przerwy technicznej w sklepie na czas rozwiązywania problemu.
 2. Należy na czas instalacji zmienić nazwę pliku: /override/classes/Order.php na: /override/classes/_Order.php
 3. Zainstaluj moduł, przy którym występuje problem.
 4. Teraz trzeba połączyć dwa pliki: /override/classes/Order.php oraz /override/classes/_Order.php w jeden plik: /override/classes/Order.php
  1. Jeśli nie znasz się na tym - zalecam kontakt z programistą lub przesłanie nam obu plików jako zgłoszenie na helpdesk.prestashow.pl
  2. Po połączeniu, można usunąć plik: /override/classes/_Order.php
 5. Aby PrestaShop odświeżyła pamięć podręczną - usuń plik: /cache/class_index.php
 6. Wejdź do sklepu i sprawdź czy wszystko dobrze działa i nie ma żadnych komunikatów.
 7. Wyłącz przerwę techniczną w sklepie.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!