Last Updated 3 years ago

Czy moduł ma możliwość odświeżania cen sprzedaży dla grup klientów np. co 15 minut?

>Czy moduł ma możliwość odświeżania cen sprzedaży dla grup klientów np. co 15 minut?
>Np. co 15 minut sprawdzanie ceny zakupu (czy uległa zmianie) i dodawanie naszej marży?

Tak, można wstawić ten proces w CRON, aby działo się to automatycznie. Należy pamiętać, że jest to jedna marża dla wszystkich grup.
Aby ustawić marżę indywidualną dla grup - należy dodać indywidualne marże ustawione dla grup. Marże takie nie zmieniają cen definitywnie w bazie danych, ale zmienia ceny dla Klientów z danej grupy na sklepie. Więcej o zmianie cen "na żywo" znajdziesz w opisie modułu na prestashow.pl

Please Wait!

Please wait... it will take a second!