Last Updated 5 years ago

Jak mogę podczas importu ustawić mnożnik (narzut) dla cen?

Aby ustawić narzut cenowy należy w polu dopasowania ceny kliknąć na "Pokaż / ukryj ustawienia" a następnie wypełnić pole "narzut cen". Podczas importu cena z pliku zostanie pomnożona przez tą wartość.
image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!