Last Updated 9 months ago

How to assign product to warehouse?

W tym celu należy przejść do edycji produktu i zakładki z modułu:

image

image

image

image
a następnie włączyć zaawansowane magazyny dla tego produktu:

image

i zaznaczyć magazyny do których ma zostać przypisany dany produkt:

image

następnie należy zapisać zmiany w produkcie:

image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!