Frequently Asked Questions

W jaki sposób przypisać magazyn do produktu ?
Last Updated 7 months ago

W tym celu należy przejść do edycji produktu i zakładki z modułu:

image

image

image

image
a następnie włączyć zaawansowane magazyny dla tego produktu:

image

i zaznaczyć magazyny do których ma zostać przypisany dany produkt:

image

następnie należy zapisać zmiany w produkcie:

image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!