Last Updated 3 years ago

Opis pól importowanych danych

Kategorie

- id_category - ID kategorii [liczba]
- name - Nazwa [napis]
- active - Aktywna [1/0]
- position - Pozycja [liczba]
- description - Opis [napis]
- id_parent - Kategoria nadrzędna - ID [liczba]
- name_parent - Kategoria nadrzędna - nazwa [napis]
- level_depth - Głębokość [liczba]
- link_rewrite - Meta - przyjazny URL [napis]
- meta_title - Meta - tytuł [napis]
- meta_keywords - Meta - słowa kluczowe [napis]
- meta_description - Meta - opis [napis]
- category_path - Ścieżka kategorii oddzielonych separatorem [napis]
- image - URL do zdjęcia [napis]

Kombinacje

- pro_id - ID produktu [napis]
- pro_reference - Kod produktu [napis][wymagane]
- reference - Kod kombinacji [napis][wymagane]
- supplier - Dostawca - nazwa [napis]
- supplier_reference - Dostawca - kod dostawcy produktu w tej kombinacji [napis]
- ean13 - Kod EAN-13 dla kombinacji [napis]
- upc - Kod UPC dla kombinacji [napis]
- minimal_quantity - Minimalna ilość produktów [liczba]
- quantity - Ilość produktów [liczba]
- available_date - Data dostępności [0000-00-00]
- wholesale_price - Cena hurtowa kombinacji netto [liczba]
- price - Wpływ na cene produktu netto [liczba]
- vat_percentage - Cena - podatek (%) [liczba]
- weight - Wpływ na wage produktu [liczba]
- unit_price_impact - Wpływ na cene jednostkową produktu netto [liczba]
- set_as_default - Ustaw jako domyślną kombinację produktu [1/0]
- img_url - Zdjęcie - adres url [napis]
- attr_group - Atrybut - nazwa [napis]
- attr_value - Atrybut - wartość [napis]
- attr_value_ids - Atrybut - ID wartości (oddzielone przecinkiem)[string]
- attr_type - Atrybut - typ [select|radio|color]
- attr_texture - Atrybut - tekstura [adres url]
- attr_color - Attrybut - kolor [#xxxxxx]

Cechy

- id_feature - ID cechy [liczba]
- position - Pozycja [liczba]
- name - Nazwa [napis]

Produkt

- id_product - ID produktu [liczba]
- reference - Kod produktu [napis]
- id_manufacturer - Producent - ID [liczba][producent musi istnieć]
- manufacturer - Producent - nazwa [napis]
- supplier - Dostawca - nazwa [napis]
- id_supplier - Dostawca - ID [int][dostawca musi istnieć]
- supplier_reference - Dostawca - kod produktu [napis][powiązanie musi istnieć lub wymagana nazwa dostawcy]
- supplier_product_price_te - Dostawca - cena netto [string]
- width - Wymiar - szerokość [liczba]
- height - Wymiar - wysokość [liczba]
- depth - Wymiar - głębokość [liczba]
- weight - Waga [liczba]
- quantity - Ilość [liczba]
- unity - Ilość - jednostka [napis]
- ean13 - Kod kreskowy EAN-13 [napis]
- upc - Kod kreskowy UPC [napis]
- is_virtual - Produkt wirtualny [1/0]
- price - Cena netto [liczba]
- position - Pozycja [liczba]
- price_brutto - Cena brutto [liczba]
- price_currency_iso - Cena - Waluta - kod ISO [string]
- price_currency_iso_num - Cena - Waluta - liczbowy kod ISO [string]
- vat_percentage - Cena - procentowa wartość VAT [liczba]
- id_tax_rules_group - Cena - Vat - id reguły [liczba]
- specific_price - Cena - specyficzna [liczba]
- specific_price_promo - Cena - specyficzna - promocyjna [liczba]
- specific_price_reduction - Cena - specyficzna - zniżka o daną kwotę [float]
- specific_price_comb_id - Cena - specyficzna - id kombinacji [int]
- specific_price_comb_ref - Cena - specyficzna - kod kombinacji [int]
- unity - Cena - nazwa jednostki [napis]
- wholesale_price - Cena hurtowa [liczba]
- category_id - Kategoria - id [liczba]
- category - Kategoria - nazwa [napis]
- category_path - Kategoria - ścieżka oddzielona separatorem [napis]
- category_ids - Kategoria - id oddzielone przecinkiem [napis]
- meta_description - Meta - opis [napis]
- meta_keywords - Meta - słowa kluczowe [napis]
- meta_title - Meta - tytuł [napis]
- tags - Tagi produktu (oddzielone separatorem) [napis]
- name - Nazwa produktu [napis]
- description - Opis (kod HTML) [napis]
- description_without_html - Opis (z usunieciem kodu HTML) [napis]
- description_short - Opis - krótki (kod HTML) [napis]
- description_short_without_html - Opis - krótki (z usunieciem kodu HTML) [napis]
- available_now - Tekst gdy dostępny teraz [napis]
- available_later - Tekst gdy dostępny na zamówienie [napis]
- link_rewrite - Meta - przyjazny URL [napis]
- active - Aktywny [1/0]
- image - URL do zdjęcia [napis]
- images - URLe do zdjęć oddzielone separatorem [napis]
- single_image0 - URL do zdjęcia głównego [napis]
- minimal_quantity - Minimalna ilość [liczba]
- accessories_ref - Produkty powiązane (kody produktów oddzielone separatorem) [napis]
- accessories_id - Produkty powiązane (id produktów oddzielone separatorem) [napis]
- out_of_stock - Gdy nie ma na stanie: 0-zabroń, 1-pozwól, 2-domyślne [liczba]
- carrier - Przewoźnik - id jednego lub wielu oddzielone przecinkiem [napis]
- feature_id - Cecha - id
- feature_value - Cecha - wartość
- feature_name - Cecha - nazwa
- available_date - Data dostępności [0000-00-00]
- combination_reference - Kombinacja - kod [napis]
- combination_supplier_reference - Kombinacja - Kod dostawcy [napis]
- combination_ean13 - Kombinacja - kod EAN-13 [napis]
- combination_upc - Kombinacja - kod UPC [napis]
- combination_minimal_quantity - Kombinacja - minimalna ilość [liczba]
- combination_quantity - Kombinacja - ilość [liczba]
- combination_available_date - Kombinacja - data dostępności [0000-00-00]
- combination_wholesale_price - Kombinacja - cena hurtowa kombinacji netto [liczba]
- combination_price - Kombinacja - wpływ na cene produktu netto [liczba]
- combination_weight - Kombinacja - wpływ na wage produktu [liczba]
- combination_unit_price_impact - Kombinacja - wpływ na cene jednostkową produktu netto [liczba]
- combination_set_as_default - Kombinacja - ustaw jako domyślną kombinację produktu [1/0]
- combination_img_url - Kombinacja - zdjęcie - adres url [napis]
- combination_attr_group - Kombinacja - atrybut - nazwa [napis]
- combination_attr_value - Kombinacja - atrybut - wartość [napis]
- combination_attr_value_ids - Kombinacja - atrybut - ID wartości (oddzielone przecinkiem)[string]
- combination_attr_type - Kombinacja - atrybut - typ [select|radio|color]
- combination_attr_texture - Kombinacja - atrybut - tekstura [adres url]
- combination_attr_color - Kombinacja - attrybut - kolor [#xxxxxx]
- delivery_in_stock - Czas dostawy produktów dostępnych w magazynie [tylko PS17]
- delivery_out_stock - Czas dostawy wyprzedanych produktów z możliwością rezerwacji [tylko PS17]
- attachment - Załącznik
- online_only - Tylko online (nie sprzedawany w Twoim sklepie stacjonarnym) [0/1]
- available_for_order - Sprzedaż (tryb katalogu jeśli nieaktywne) [1/0]
- show_price - Pokaż cenę [1/0]
- on_sale - Wyświetl znak 'Wyprzedaż!' na stronie produktu, oraz liście produktów. [1/0]
- asm_unit_price - Cena - jednostkowa (zaawansowane stany magazynowe) [string]

Atrybuty

- attribute_group_name - Nazwa grupy atrybutów [napis]
- attribute_group_public_name - Nazwa grupy atrybutu - publiczna [napis]
- attribute_group_type - Typ grupy atrybutów [select|radio|color]
- attribute_value - Wartość atrybutu [napis]
- attribute_color - Wartość atrybutu - kolor [#XXXXXX][wymagane: wartość atrybutu]
- attribute_url - Tekstura - adres url do zdjęcia [napis]
- attribute_values_separated - Wartości atrybutów oddzielone separatorem [napis]

Please Wait!

Please wait... it will take a second!