Last Updated 3 years ago

Opis eksportowanych danych

Własne

Custom value - Własna wartość - możesz wprowadzić dowolną własną wartość.

Klient

Customer: Birthday date [customer.birthday] - Data urodzenia klienta

Customer: Company [customer.company] - Nazwa firmy klienta

Customer: Email [customer.email] - Adres e-mail klienta

Customer: Is active? [customer.active] - Czy konto klienta jest aktywne

Customer: Is guest? [customer.is_guest] - Czy konto klientajest typu 'gość'

Customer: Firstname [customer.firstname] - Imię klienta

Customer: Lastname [customer.lastname] - Nazwisko klienta

Customer: Newsletter registered? [customer.newsletter] - Czy klient jest zapisany do subskrypcji e-mail

Customer: Newsletter registration IP [customer.ip_registration_newsletter] - Adres IP użyty do rejestracji w subskrypcji e-mail

Customer: Newsletter registration date [customer.newsletter_date_add] - Data rejestracji w subskrypcji e-mail

Customer: Registration date [customer.date_add] - Data rejestracji klienta w sklepie

Atrybuty kombinacji

Attribute: --nazwa-- [product.combination.attribute.*] - Wartość atrybutu o nazwie: --nazwa--

Kombinacja

Combination: ID [product.combination.id] - Identyfikator kombinacji

Combination: Image [product.combination.image] - Zdjęcia kombinacji

Combination: Reference [product.combination.reference] - Kod (indeks) kombinacji

Kategoria

Category: ID [product.category.id] - Identyfiktor kategorii

Category: Name [product.category.name] - Nazwa kategorii

Category: Path (separated by: |divider|) [product.category.path] - Ścieżka kategorii oddzielona: |divider|

Kategoria domyślna (główna)

Default_category: ID - use matched category [product.default_category.id:use_matched_category] - Identyfikator domyślnej kategorii z użyciem mapowań

Default_category: ID [product.default_category.id] - Identyfikator domyślnej kategorii

Default_category: Name [product.default_category.name] - Nazwa kategorii

Default_category: Path (separated by: |divider|) [product.default_category.path] - Ścieżka domyślnej kategorii oddzielona: |divider|

Pola dynamiczne

Dynamic: Product/Combination: Cover [dynamic.product_comb.cover] - Pole dynamiczne, eksportowana będzie okładka produktu lub kombinacji, w zależności co jest aktualnie eksportowane

Dynamic: Product/Combination: EAN13 [dynamic.product_comb.ean13] - Pole dynamiczne, eksportowany będzie ean13 produktu lub kombinacji, w zależności co jest aktualnie eksportowane

Dynamic: Product/Combination: Image [dynamic.product_comb.image] - Pole dynamiczne, eksportowane będą zdjęcia produktu lub kombinacji, w zależności co jest aktualnie eksportowane

Dynamic: Product/Combination: Reference [dynamic.product_comb.reference] - Pole dynamiczne, eksportowanu będzie kod (indeks) produktu lub kombinacji, w zależności co jest aktualnie eksportowane

Cechy

Feature: --nazwa-- [product.feature.*] - Wartość cechy o nazwie: --nazwa--

Pola językowe

Lang: Delivery time of products available in stock [product.lang.delivery_in_stock] -

Lang: Delivery time of sold out products with reservation possibility [product.lang.delivery_out_stock] -

Lang: Description [product.lang.description] - Opis produktu

Lang: Description short [product.lang.description_short] - Krótki opis produktu

Lang: Label when in stock [product.lang.available_now] - Etykieta gdy produkt na stanie

Lang: Label when out of stock (and reordering allowed) [product.lang.available_later] - Etykieta gdy brak produktu na stanie

Lang: Link rewrite [product.lang.link_rewrite] - Przyjazny adres produktu

Lang: Meta: Description [product.lang.meta_description] - Meta opis produktu

Lang: Meta: Keywords [product.lang.meta_keywords] - Meta słowa kluczowe produktu

Lang: Meta: Title [product.lang.meta_title] - Meta tytuł produktu

Lang: Name [product.lang.name] - Nazwa produktu

Producent

Manufacturer: Name [product.manufacturer.name] - Nazwa producenta

Informacje z modułu

Module: Name [module.name] - Nazwa modułu

Module: Version [module.version] - Wersja modułu

Produkt

Product: Active [product.active] - Czy produkt jest włączony

Product: Additional Shipping Cost [product.additional_shipping_cost] - Dodatkowy koszt dostawy produktu

Product: Additional Shipping Time [product.additional_delivery_times] - Dodatkowy czas dostawy produktu

Product: Available Date [product.available_date] - Data dostępności produktu

Product: Available For Order [product.available_for_order] -

Product: Condition [product.condition] - Stan produktu

Product: Cover [product.cover] - Okładka produktu

Product: Date: Product Added [product.date_add] - Data dodania produktu

Product: Date: Product Updated [product.date_upd] - Data aktualizacji produktu

Product: Dimensions: Depth [product.depth] - Głębokość produktu

Product: Dimensions: Height [product.height] - Wysokość produktu

Product: Dimensions: Width [product.width] - Szerokość produktu

Product: EAN13 [product.ean13] - Kod EAN13 produktu

Product: EcoTax [product.ecotax] - Podatek eco produktu

Product: ID [product.id] - Identyfikator produktu

Product: ISBN [product.isbn] - Kod ISBN produktu

Product: Image [product.image] - Zdjęcia produktu

Product: Location [product.location] - Lokalizacja produktu

Product: Minimal Quantity [product.minimal_quantity] - Minimana ilość produktu jaką można kupić

Product: On Sale? [product.on_sale] - Czy produkt w wyprzedaży

Product: Online Only? [product.online_only] -

Product: Out Of Stock [product.out_of_stock] -

Product: Price (base): Gross [product.price_base_gross] - Bazowa cena brutto produktu

Product: Price (base): Net [product.price_base] - Bazowa cena netto produktu

Product: Price: Gross [product.price_gross] - Cena brutto produktu

Product: Price: Net [product.price] - Cena netto produktu

Product: Price: Tax rate [product.tax_rate] - Stawka podatkowa produktu

Product: Price: Wholesale [product.wholesale_price] -

Product: Quantity [product.quantity] - Ilość produktu

Product: Reference [product.reference] - Kod produktu

Product: Shop: ID Default [product.id_shop_default] - Identyfikator domyslnego sklepu produktu

Product: Supplier: ID [product.id_supplier] - Identyfikator dostawcy produktu

Product: Supplier: Reference [product.supplier_reference] - Kod dostawcy produktu

Product: Tax: Rules Group ID [product.id_tax_rules_group] - Identyfikator grupy podatkowej produktu

Product: UPC [product.upc] - Kod UPC produktu

Product: URL [product.url] - Link do produktu

Product: Weight [product.weight] - Waga produktu

Informacje o sklepie

Shop: Base URL [shop.link] - Link do sklepu

Shop: Description [shop.description] - Opis sklepu

Shop: Domain [shop.domain] - Domane sklepu

Shop: Name [shop.name] - Nazwa sklepu

Please Wait!

Please wait... it will take a second!