Last Updated 2 years ago

Czy w przypadku posiadania dodatku "zaawansowane magazyny" do importera i zerowania produktów których nie ma w pliku wyzerowane zostaną tylko stany w magazynie do którego importujemy produkty czy ze wszystkich magazynów ?

W takim przypadku wyzerowane zostaną ilości ze wszystkich magazynów.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!