Frequently Asked Questions

Jak stworzyć XML z filtrami: produkty z ilością większą niż 0 oraz będące tylko Aktywnymi?
Last Updated a year ago

W 4 kroku koniuracji Twojego feedu "Warunki eksportu" dodaj grupę warunków:


image

Dodaj dwa warunki w tej grupie:


image

Od teraz w eksportowanym feedzie pojawiać się będą tylko produkty ze stanem większym niż 0 oraz jednocześnie aktywne.
Możesz stworzyć dowolną liczbę warunków o różnym stopniu złożoności:


image


Please Wait!

Please wait... it will take a second!