Last Updated 3 years ago

Jak ustawić koszt wysyłki wstawiany przez Feedera do XML Google Merchant Center?

W drugim etapie konfiguracji eksportu można edytować dane dot kosztów eksportu, które pojawią się w feedzie XML.

image


Edytując tag wysyłający cenę do Google Merchant Center g:shipping/g:price ustawiłem cenę 20 PLN wpisując jej wartość w pole Custom value


image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!