Last Updated 4 years ago

Dodałem import do cron ale się nie wykonuje tylko zwraca błąd 403. Jak to naprawić ?

W takim wypadku proszę upewnić się że plik pshowimporter/direct_import.php ma poprawnie ustawione uprawnienia do pliku (chmod), oraz że link do importu w zadaniu cron jest umieszczony w cudzysłowu '', ponieważ w przeciwnym wypadku znaki takie jak & w linku mogą być traktowane jak komendy w linuksie.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!