Frequently Asked Questions

Changing the user password / Zmiana hasła użytkownika
Last Updated 6 months ago

The password for HelpDesk is the same as for PrestaShow.pl.
In order to change your HelpDesk/PrestaShow.pl password, please go to the address: https://prestashow.pl/en/identity

Hasło do serwisu HelpDesk jest takie samo jak do sklepu PrestaShow.pl.
W celu zmiany hasła HelpDesk/PrestaShow.pl należy przejść pod adres: https://prestashow.pl/pl/dane-osobiste

Please Wait!

Please wait... it will take a second!