Frequently Asked Questions

Gdzie znajdę klucz seryjny mojego modułu
Last Updated 9 months ago

Twój unikatowy klucz znajduje się w pliku 'license' w folderze modułu.
Powinieneś zapisać klucz każdego kupionego od prestashow.pl modułu na wypadek przypadkowego usunięcia plików modułu ze sklepu. Dzięki kluczowi będzie mogli zidentyfikować Cię w naszej bazie i wygenerować moduł ponownie.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!