Frequently Asked Questions

Jak importować dostawcę produktu?
Last Updated 8 months ago

Jeśli wykorzystujesz opcje Dostawców (ang. supplier) w PrestaShop, którzy udostępniają ten sam produkt, ale z różnym kodem produktu dostawcy i/lub ceną produktu zapoznaj się z tym wpisem.

Produkt w PrestaShop może mieć wielu dostawców. Każdy dostawca może udostępniać swoją cenę oraz swój kod produktu. Nasz importer pozwala na pełny import oraz aktualizację danych z uwzględnieniem dostawców.

Podczas importu, w kroku z dopasowaniem danych, możesz dopasować kilka zestawów danych dostawcy (w pliku może znajdować się kilku dostawców). Jeden zestaw danych od dostawcy powinien zawierać:

  • Identyfikator dostawcy
  • Nazwa dostawcy
  • Kod produktu dla dostawcy
  • Cena netto u tego dostawcy
Jeśli chcesz importować kilku dostawców, to każdy z nich musi posiadać kompletne zestawy danych. Jeśli nie posiadasz tych wartości w pliku skorzystaj z własnych wartości, tworząc własne dane - zakładka "Własne wartości" w kroku Dopasowania. Wartości te mogą być puste.

Proces importu przez moduł wygląda następująco (jak działa moduł od strony technicznej):

1. Moduł kompletuje kolejny zestaw danych dostawcy na podstawie dopasowanych danych (Identyfikator dostawcy, Nazwa dostawcy, Kod produktu dla dostawcy, Cena netto u tego dostawcy)

2. Moduł wyszukuje dostawcę na podstawie dopasowanego kodu produktu dostawcy lub identyfikatora dostawcy:

  • 2.1. Jeśli importer nie znajdzie identyfikatora dostawcy w Twoim sklepie, ale w zestawie danych jest nazwa dostawcy, to utwórz nowego dostawcę.
  • 2.2. Jeśli importer nie znajdzie dostawcy oraz w zestawie danych brak nazwa dostawcy, to pominie ten zestaw danych i przejdź to kroku 4.
3. Moduł przypisuje produkt do dostawcy, wraz z cena i kodem, jeśli znajdzie je w danym zestawie danych.

4. Moduł wraca do kroku 1. jeśli istnieją jeszcze jakieś zestawy danych.

Jeśli chcesz utworzyć powiązanie między produktem a dostawcą oraz opcjonalnie zaktualizować kod produktu dla dostawcy lub cenę netto, musisz posiadać przynajmniej jeden z poniższych zestawów danych podczas importu produktów (ułożone wg priorytetu wyszukiwania dostawcy przez moduł):

1. ID dostawcy (dostawca musi istnieć) + opcjonalnie cena netto oraz kod produktu dla dostawcy

2. Kod produktu dla dostawcy (powiązanie musi istnieć) + opcjonalnie cena netto

3. Nazwa dostawcy (dostawca zostanie utworzony jeśli nie istnieje) + opcjonalnie cena netto oraz kod produktu dla dostawcy

Please Wait!

Please wait... it will take a second!