Last Updated 5 years ago

Kiedy i jakie zamówienia są wysyłane do Google Analytics?

Moduł posiada dwa tryby działania:
1. Wysyłanie zamówień podczas zmiany statusu
Ten domyślny tryb działania modułu, automatycznie wysyła zamówienie do Google Analytics gdy jego status zostanie zmieniony.
2. Wysyłanie zamówień poprzez wejście pod adres URL
Ten tryb działania jest bardziej niezawodny, jednak wymaga dodania zadania w harmonogramie CRON zgodnie z opisem znajdującym się w konfiguracji modułu. Wysyłane są tylko zamówienia, złożone w dniu, w którym następuje wejście pod adres URL - dlatego zalecane jest ustawienia zadania CRON co 15 minut, oraz dodatkowo ostatni raz na kilka minut przed północą. Powodem, dla którego moduł wysyła zamówienia tylko z danego dnia jest to, że nie ma możliwości podania daty podczas przesyłania transakcji do Google Analytics - tam data przesłania jest równa dacie utworzenia zamówienia.
Bez względu na wybrany tryb działania, moduł wysyła do Google Analytics tylko te zamówienia, których aktualny status jest zaznaczony w konfiguracji. Zamówienie nigdy nie jest wysyłane dwukrotnie.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!

Kliknij by skopiować