Frequently Asked Questions

W jaki sposób importować kombinacje razem z produktem?
Last Updated 8 months ago

Przede wszystkim należy w drugim kroku konfiguracji zdefiniować ścieżkę do tagu XML zawierającego pojedynczą kombinację. Dla lepszego zrozumienia, posłużę się fragmentem pliku:

image

Wg danych z pliku, ścieżka do kombinacji to param[name="size"]. W drugim kroku konfiguracji należy jeszcze ustawić czy istniejące już kombinacje mają być aktualizowane oraz czy nieistniejące mają być dodane.

image

W kolejnym etapie konfiguracji importu, należy dopasować dane do importu. Na poniższych rysunkach przedstawiono pełną konfigurację.

image

image

image

Jak widać, identyfikator produktu oraz ilość znajdują się poza tagiem kombinacji zdefiniowanych w drugim kroku konfiguracji importu. Z tego powodu moduł importuje te wartości dla każdej kombinacji znajdującej się wewnątrz tagu produktu.


Ważne! W dopasowaniu niestandardowym wartości atrybut użyto ścieżki param[@name='size']/self::node() dlatego, że jej początek musi być takim sam jak ścieżka kombinacji z kroku drugiego (param[@name='size']). Natomiast self::node() wskazuje na siebie.

Zgodnie z powyższą konfiguracją importu, zostaną importowane 3 kombinacje:

1.
ID produktu = 3530
Ilość = 2420
Nazwa atrybutu = Size
Wartość atrybutu = 15

2.
ID produktu = 3530
Ilość = 2420
Nazwa atrybutu = Size
Wartość atrybutu = 25

3.
ID produktu = 3530
Ilość = 2420
Nazwa atrybutu = Size
Wartość atrybutu = 35

Please Wait!

Please wait... it will take a second!