Last Updated 6 years ago

Log importera wskazuje błąd w trakcie dodawania jakiegoś pola (np. nazwa)

Importer uwzględnia walidację PrestaShop. Np. pole na nazwę produktu w trakcie ręcznego dodawania produktu przez panel admina jest walidowana wg. podanych przy tym polu wytycznych = przy polu na nazwę produktu znajduje się informacja: "Niedozwolone znaki ;=#{}".
Jeśli importowany produkt w pliku ma w nazwie dowolny z w/w znaków PrestaShop nie zapisze takiego produktu. Podobnie działa importer - jeśli dane w pliku nie przejdą walidacji uwzględnionej w PrestaShop to importer danych tych nie zaimportuje.
Jeśli otrzymujesz logi takie, jak:

  • Skipped some fields because they are invalid: name, available_now, available_later
  • Not imported because: Property Product->name is not valid
Upewnij się czy wymienione w logach pole w Twoim pliku nie zawiera zabronionych znaków. Zabronione znaki oraz maksymalną ilość znaków dostępna dla danego pola sprawdzisz najeżdżając myszką na nazwę pola w panelu admina PrestaShop.


image


Please Wait!

Please wait... it will take a second!