Frequently Asked Questions

W jaki sposób mogę sprawdzić czy link w pliku jest poprawnym linkiem do zdjęcia przed importem, tak aby importować tylko poprawne i istniejące ścieżki?
Last Updated 8 months ago

W celu importu zdjęcia tylko wtedy gdy pole w pliku zawiera poprawny link należy w ustawieniach zaawansowanych dla dopasowanego pola ze zdjęciem dodać odpowiednie wyrażenie regularne i zaznaczyć aby wartość była importowana tylko wtedy gdy spełnia ona wpisane wyrażenie:

image

image
Wyrażenie do wklejenia:
/(http|ftp)?s?:?(\/\/[^"']*\.(?:png|jpg|jpeg|gif|png|svg))/

Please Wait!

Please wait... it will take a second!