Frequently Asked Questions

W jaki sposób mogą połączyć dwa pola z pliku i zaimportować je jako jedno pole ?
Last Updated 8 months ago

W celu połączenia dwóch pól z pliku i dopasowania ich do jednej wartości w sklepie należy:
1. oba pola dopasować do tej samej wartości w sklepie
2. zaznaczyć w ustawieniach obu pól opcje połącz:

image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!