Frequently Asked Questions

W jaki sposób można zaimportować ceny w określonej walucie uwzględniając przy tym kursy walut?
Last Updated 7 months ago

W przypadku kiedy chcemy zaimportować cenę w określonej walucie uwzględniając kursy walut należy:
1. Dopasować w kroku 3 konfiguracji importu (dopasowanie danych) pole z ceną.
2. W kroku 4 konfiguracji importu (konfiguracja dodatkowa) wybrać zakładkę "kursy wymiany", a następnie włączyć funkcję "Określ niestandardowe kursy walut" aby waluty zostały przeliczone zgodnie z kursem i wybrać domyślną walutę z pliku, czyli walutę w jakiej są importowane ceny:
image
image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!