Frequently Asked Questions

W jaki sposób można zaimportować ceny w jednej określonej walucie?
Last Updated 7 months ago

W przypadku kiedy chcemy zaimportować cenę w określonej walucie należy:
1. Dopasować pole cena netto i/lub cena brutto:
image

2. Dopasować pole cena - nazwa jednostki do pola zawierającego kod iso waluty:
image


W przypadku cen specyficznych należy uzupełnić pole ID waluty w konfiguracji dopasowanej ceny specyficznej wpisując tam odpowiedni numer ID waluty w jakiej ta cena jest podana:
image

można odczytać to ID w zakładce:
Lokalizacja -> Waluty
image

image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!