Frequently Asked Questions

W pliku jest tylko wartość atrybutu dla kombinacji ale nie ma jego nazwy. W jaki sposób mogę dopasować nazwę aby wszystkie kombinacje poprawnie się zaimportowały?
Last Updated 8 months ago

W takim wypadku należy w dopasowaniach niestandardowych dwa razy dopasować wartość atrybutu, raz jako nazwę atrybutu a drugi raz jako jego wartość, po czym w konfiguracji pola w którym dopasowaliśmy nazwę należy ustawić ucięcie 100 początkowych znaków, oraz w polu dopisz wpisać nazwę atrybutu.

image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!