Frequently Asked Questions

W jaki sposób mogę zaimportować drzewo kategorii złożone z kilku pól w pliku?
Last Updated 7 months ago

W przypadku kiedy mamy w pliku importu kilka pól z kategoriami dla produktu i chcemy z tego ułożyć jedną ścieżkę z której zaimportujemy drzewko kategorii należy dopasować wszystkie pola jako ścieżkę oddzieloną separatorem:

image
następnie w konfiguracji każdego z tych pól należy ustawić odpowiedni separator i zaznaczyć opcję "połącz te same pola"

image


image

oraz we wszystkich prócz ostatniego dodać wybrany separator w polu "dopisz".

Please Wait!

Please wait... it will take a second!