Frequently Asked Questions

W jaki sposób mogę dopasować to samo pole z pliku do kilku różnych wartości?
Last Updated 8 months ago

W przypadku kiedy chcemy dopasować to samo pole z pliku do kilku różnych wartości w produkcie należy w korku 3 konfiguracji importu (dopasowania pól) przejść do zakładki dopasowania niestandardowe, następnie możemy w tej zakładce dopasować to pole do dowolnej liczby wartości z produktu.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!