Last Updated 11 months ago

W jaki sposób można dopisać prefiks do kodu produktu podczas importu?

W celu dopisania prefiksu należy:
1. wejść w konfigurację dopasowanego pola z kodem produktu:

image
2. w polu "przedpisz" wpisać odpowiedni prefiks:

image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!