Frequently Asked Questions

Jak przypisać kategorie z pliku do kategorii w sklepie?
Last Updated 8 months ago

W przypadku kiedy chcemy nie importować kategorii z pliku jako nowych kategorii a przypisać je do kategorii już istniejących w sklepie należy w kroku 4 konfiguracji importu (konfiguracja dodatkowa) przejść do zakładki "dopasuj kategorie" a następnie połączyć kategorie z pliku z kategoriami w sklepie i zapisać zmiany.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!