Last Updated 3 years ago

W jaki sposób zaimportować kilka wartości tej samej cechy do produktu w ps 1.7?

W celu zaimportowania kilku wartości do tej samej cechy w produkcie należy:
1. w podstawowej konfiguracji importu dodać ścieżkę do pojedynczej cechy w produkcie:

image

2. następnie w kroku 3 (dopasowanie pól) należy dopasować nazwę oraz wartość cechy:

image

przy czym obie te informacje muszą zawierać się wewnątrz tagu pojedynczej cechy.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!