Last Updated 3 years ago

Zamówienie zostało anulowane, mimo to nadal widnieje w Google Analytics

Dla wyjaśnienia posłużymy się przykładem:
10 styczeń - zamówienie wysłane do GA
15 styczeń - zamówienie anulowane (wyzerowane)

Zamówienie będzie widoczne w GA jako wyzerowane, tylko gdy ustawimy tam zakres czasowy, obejmujący obydwie daty (dodana zamówienia i jego wyzerowania).

Przykłady wg przedziału dat w GA:
- tylko 10 styczeń - zobaczymy zamówienie
- tylko 15 styczeń - zobaczymy zamówienie, ale z ujemnymi wartościami
- 10 - 15 styczeń - zobaczymy zamówienie, ale z zerowymi wartościami

Please Wait!

Please wait... it will take a second!

Kliknij by skopiować